Combining Concepts and Language Models for Information Access

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof.dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde
commissie, in het openbaar te verdedigen in
de Agnietenkapel
op vrijdag 10 december 2010, te 10:00 uur

door

Edgar Justin Meij

geboren te Wageningen, Nederland


Promotor:
Prof. dr. Maarten de Rijke

Overige leden:
Prof. dr. P. W. Adriaans
Dr. C. Monz
Prof. dr. S. R. Robertson
Prof. dr. A. Th. Schreiber

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Copyright © 2010 Edgar J. Meij, Amsterdam, The Netherlands

ISBN: 978-94-90371-49-4

Contents